Tồn kho dầu thô giảm 7,1 triệu thùng trong tuần trước, giảm nhiều hơn dự đoán 2,2 triệu thùng của giới phân tích.

Sự sụt giảm là do việc xem xét thuế cuối năm, khi các nhà máy lọc dầu tăng cường sử dụng dầu thô để tránh thuế tăng cho tồn kho lớn hơn.

Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData ở Louisville, Kentucky cho biết “dầu thô giảm mạnh hoàn toàn có thể được giải thích bởi sự sụt giảm 7,1 triệu thùng cho tồn kho ở bờ biển vùng Vịnh Mỹ, do chiến lược giảm thuế nghĩa là các lô hàng dầu thô vẫn ở ngoài khơi, hơn là mang chúng vào bờ, nơi chúng có thể bị đánh thuế”.

Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 1 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước.

Hoạt động lọc dầu tăng 132.000 thùng/ngày do công suất lọc dầu tăng 1 điểm phần trăm thành 92% tổng công suất.

Sản lượng lọc dầu tăng được tập trung tại khu vực bờ biển vùng Vịnh Mỹ, dẫn tới mức tăng tồn kho sản phẩm chưng cất hàng tuần mạnh nhất theo kỷ lục.

Tổng thể tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, đã tăng 10,1 triệu thùng so với dự đoán tăng 1,1 triệu thùng.

Tồn kho xăng tăng 8,3 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 1,8 triệu thùng.

Dầu kỳ hạn trở lại tiêu cực sau khi số liệu này phát hành. Dầu thô của Mỹ giảm 27 cent hay 0,6% xuôgns 52,95 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent giảm 31 cent xuống 56,15 USD/thùng.

Tồn kho dầu thô tại kho cảng Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu thô WTI kỳ hạn tăng 1,1 triệu thùng.

Nguồn: VITIC/Reuters