Điều đó cho thấy tồn kho dầu thô ở mức thấp kỷ lục kể từ tháng 7. Lượng dầu thô đầu vào của nhà máy lọc dầu Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục mỗi ngày trong tháng 11 do việc bảo dưỡng thiết bị giảm và các nhà máy lọc đầu độc lập tăng cường sản xuất. Sản lượng dầu thô giảm 9% so với một năm trước đó.

Tồn kho sản phẩm diesel giảm trong các sản phẩm nhiên liệu đã lọc với mức sụt giảm 3,9% xuống 5,95 triệu tấn. Tồn kho xăng nhích lên 0,87% thành 7,95 triệu tấn.

Tân Hoa Xã cho biết trong báo cáo rằng nguồn cung nhiên liệu diesel đã trở nên hạn hẹp do các nhà máy lọc dầu khắp Trung Quốc giảm sản xuất trong khi họ nâng cấp cơ sở vật chất để sản xuất các nhiên liệu chất lượng cao đáp ứng giới hạn khí thải nghiêm ngặt với xăng và dầu diesel mà Trung Quốc đang đưa ra từ 1/1.

Cơ quan này đã không cung cấp hoàn toàn số lượng tồn kho. Chính quyền Trung Quốc hiếm khi tiết lộ mức tồn kho dầu mỏ thương mại hay chiến lược làm việc đánh giá nhu cầu thực tại nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới rất khó khăn.

Nguồn: VITIC/Reuters