Ông Moon cho biết trong một tuyên bố “chúng tôi sẽ hoàn toàn dừng các kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới như chính phủ đã tuyên bố trước đó”. “Chính phủ cũng sẽ tăng cường sử dụng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo để duy trì lập trường rút dần năng lượng hạt nhân”.
Tuyên bố của ông Moon đến sau một cuộc khảo sát ý kiến công chúng đã thấy phần lớn gần 60% ủng hộ khôi phục việc xây dựng đã đình trệ của hai lò phản ứng.
Tổng thống đã yêu cầu những người ủng hộ ông tôn trọng kết quả khảo sát mà ông gọi là phản ứng “khôn ngoan và thông minh”.
Việc hoàn thành hai lò phản ứng có nghĩa là đảo ngược một chiến lược để giảm dần tỷ lệ năng lượng nguyên tử trong năng lượng chung và cũng tác động đáng kể tới nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của nước tiêu thụ nhiên liệu này đứng thứ hai thế giới.
Với hai lò phản ứng có thể được hoàn thành trong tháng 10/2021 và tháng 2022, ông Moon cho biết tiêu chuẩn an toàn đối với các nhà máy hạt nhân sẽ được tăng cường.
Ông Moon cũng nhắc lại kế hoạch của ông đóng cửa lò phản ứng hạt nhân số 1 Wolsong, lò phản ứng lâu thứ hai của quốc gia này, khi chính phủ khẳng định ổn định trong cung cấp năng lượng.
Lò phản ứng 697 MW tại phía đông nam Hàn Quốc ngừng hoạt động vào năm 2012 sau khi đạt tới tuổi thọ 30 năm, nhưng nhà điều hành đã chấp thuận khởi động lại vài năm trước cho đến năm 2022.
Hàn Quốc có 24 lò phản ứng hạt nhân cung cấp 33% lượng điện trong nước.
Nguồn: VITIC/Reuters