Mohammed Barkindo cho biết trong bài phát biểu với các phóng viên tại hội nghị ADIPEC ở Abu Dhabi “chúng tôi vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận Algiers. Tất cả 14 thành viên OPEC chúng tôi vẫn khẳng định thực hiện”. “Chúng tôi không có mục tiêu giá… với việc thực hiện hiệp ước Algiers và hợp tác với các nước thành viên ngoài OPEC, quá trình tái cân bằng sẽ dần đạt được trong năm 2017”.
Các quan chức OPEC đã họp tại Vienna trong tháng trước để thực hiện chi tiết kế hoạch Algiers về giảm sản lượng dầu thô, nhưng đã không đạt được nhất trí. Ủy ban cấp cao của các chuyên gia sẽ họp một lần nữa tại Vienna vào 25/11 và sau đó hợp ở mức chuyên gia với các nước ngoài OPEC vào 28/11. Các Bộ trưởng OPEC sẽ họp vào 30/11.
Khi được hỏi liệu ông có dự kiến Nga có tham gia cắt giảm hay đóng băn sản lượng ông cho biết ông không tiết lộ chi tiết.
Nguồn: VITIC/Reuters