Công ty Đan Mạch AP Moller Maersk bán bộ phận Maersk Oil cho Total để tập trung vào hoạt động khác gồm kinh doanh vận chuyển.
Theo các điều khoản của thỏa thuận này, A.P. Moller Maersk sẽ nhận 4,95 tỷ USD cổ phiếu Total và Total sẽ gánh 2,5 tỷ USD nợ của Maersk Oil.
Maersk cho biết họ có kế hoạch trả lại một phần giá trị cổ phiếu Total S.A đã nhận được cho các cổ đông trong năm 2018 và 2019 dưới hình thức cổ tức bất thường, mua lại cổ phần hoặc phân bổ lại cổ phần trong Total.
Giám đốc điều hành của Total, Patrick Pouyanne cho biết trong một tuyên bố “giao dịch này ngay lập tức tăng cả dòng tiền mặt và giá mỗi cổ phiếu và mở ra tăng trưởng trong những năm tới”.
Cổ phiếu của AP Moller Maersk tăng 4,3%, trong khi cổ phiếu Total giảm 0,5%. Total cho biết việc mua lại được dự kiến tạo ra sức mạnh tổng hợp của hơn 400 triệu USD/năm.
BP đã thông báo một chuỗi đầu tư trong hai tháng cuối năm 2016, gồm 1 tỷ USD hợp tác với công ty Kosmos Energy trụ sở tại Dallas và Senegal tại Tây Phi, cũng như mua việc mua lại tại Abu Dhabi và Azerbaijan.
Total và Statoil của Na Uy đã mua các mỏ dầu nước sâu của Brazil, trong khi tập đoàn ExxonMobil đã mua các tài sản tại Papua New Guinea để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của châu Á đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Trong tháng 7, Total cũng cho biết họ đã đầu tư 3,5 tỷ USD trong 4 năm qua tại mỏ dầu xa bờ Al Shaheen của Qatar.
Nguồn: VITIC/Reuters