Theo thỏa thuận này Total sẽ thăm dò trong vùng nước sâu Rufisque Offshore Profond Block, nơi họ sẽ là nhà khai thác với 90% cổ phần và công ty dầu nhà nước Petrosen của Senegal sẽ giữ 10% cổ phần còn lại.
Hai công ty cũng đồng ý hợp tác về thăm dò trong vùng nước rất sâu ngoài khơi, với tiềm tăng để Total cũng trở thành nhà điều hành tại đó. Các điều khoản tài chính của thỏa thuận này không được tiết lộ.
Senegal đang ở vùng biên giới của sự bùng nổ dầu mỏ và khí đốt, do các mỏ dầu và khí đốt mới được khám phá được dự kiến bắt đầu sản xuất trong thập kỷ tới. Các công ty gồm Cairn Energy ở Anh và Kosmos Energy tại Dallas đã báo cáo một chuỗi thành công có thể thay đổi nền kinh tế nông nghiệp của Senegal.
Giám đốc điều hành của Total, Patrick Pouyanne cho biết “những thỏa thuận này là một phần chiến lược của công ty này để tiến hành các hoạt động thăm dò tại các vùng nước sâu mới ở châu Phi”.
Việc đầu tư của Total đánh dấu một chiều hướng mới tại Senegal, nơi hiện nay họ sở hữu 174 cơ sở dịch vụ nhưng không sản xuất thực sự và phù hợp với mục tiêu đầu tư rẻ hơn với hy vọng lợi nhuận cao hơn.
Nguồn: VITIC/Reuters