Hạn ngạch mới là khối lượng cho đợt đầu tiên của hạn ngạch năm 2019 đã được cấp đầu năm nay ở mức 89,84 triệu tấn.
5 trong số 7 nhà máy lọc dầu nằm tại tỉnh phía đông Sơn Đông, trung tâm của các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc. Những nhà máy này là Qirun Chemicals với 600.000 tấn, Qingyishan Petrochemical với 900.000 tấn, Shandong Hualian với 640.000 tấn, Chengda New Energy với 190.000 tấn và Kelida Petrochemical với 230.000 tấn.
Nhà máy thứ sáu là Jiangsu Xinhai nằm ở tỉnh ven biển miền đông Giang Tô ở mức 1,09 triệu tấn.
Nhà máy thứ 7 được cấp hạn ngạch là Dragon Aromatics, nhà sản xuất hóa dầu tư nhân nằm tại tỉnh miền nam Phúc Kiến với 600.000 tấn.
Trong quý 1/2019, Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục 121,2 triệu tấn dầu thô hay 9,83 triệu thùng dầu mỗi ngày, cao hơn 8,2% so với một năm trước.
Các nhà máy độc lập nhập khẩu khoảng 20% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia này.
Nguồn: VITIC/Reuters