Chắc chắn số liệu này là mạnh, nhưng có một số yếu tố khác trong số liệu này đưa ra cảnh báo chống lại việc quá lạc quan về sức mạnh thực sự của lĩnh vực dầu thô ở Trung Quốc.
Hai yếu tố chính đáng xem xét là khối lượng dầu thô chảy vào kho thương mại và dự trữ chiến lược, và khối lượng dầu thô mà cuối cùng được xuất khẩu khỏi Trung Quốc dưới dạng nhiên liệu đã lọc.
Trung Quốc chưa phát hành số liệu chính thức về dòng chảy trong kho dự trữ chiến lược và thương mại. Nhưng một ước tính có thể được thực hiện bằng cách trừ khối lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu xử lý từ tổng khối lượng dầu sẵn có gồm cả nhập khẩu và sản lượng trong nước.
Nhập khẩu trong tháng 5 là 11,296 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng trong nước là 3,88 triệu thùng/ngày, dẫn tới tổng khối lượng 15,18 triệu thùng/ngày.
Nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu là 13,69 triệu thùng/ngày, tăng 8,2% so với tháng 5/2019 và ghi nhận mức cao thứ 4 trên cơ sở số thùng/ngày. Sau khi thực hiện trừ đi nguyên liệu vào nhà máy lọc dầu từ tổng lượng dầu thô sẵn có sẽ thấy 1,49 triệu thùng/ngày đưa vào kho thương mại hay kho dự trữ chiến lược trong tháng 5/2020.
Tháng 5/2020 dòng chảy vào kho tiếp tục một xu hướng tăng tồn kho từ đầu năm nay, 1,88 triệu thùng/ngày sẽ được đưa vào bể chứa trong 5 tháng đầu năm nay, theo tính toán dựa trên số liệu nhập khẩu dầu thô chính thức, sản lượng trong nước, và xử lý của nhà máy lọc dầu.
Dòng chảy vào kho dự trữ trong 5 tháng đầu năm 2019 là 1,21 triệu thùng/ngày. Điều đó nghĩa là số liệu lưu kho tăng khoảng 670.000 thùng/ngày trong cùng kỳ năm nay, do Trung Quốc tận dụng giá dầu giảm mạnh hồi đầu năm trong bối cảnh cuộc chiến giá của nhà sản xuất và lo lắng về đại dịch.
Sụ gia tăng trong kho dự trữ thực sự vượt sự gia tăng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm any, tăng khoảng 620.000 thùng/ngày.
Điều này chỉ ra tiêu thụ nhiên liệu thực sự của Trung Quốc là yếu trong năm 2020 - không có gì đáng ngạc nhiên do nhu cầu bị ảnh hưởng trong tháng 2 và tháng 3/2020, khi phần lớn quốc gia này dưới dạng phong tỏa kinh tế trong nỗ lực kiềm chế virus corona.
Trong khi tốc độ lưu trữ trong kho đã chậm lại trong tháng 5/2020 so với 4 tháng trước, nhưng vẫn cao hơn so với 5 tháng đầu năm 2019, có thể minh họa rằng tiêu thụ có thể không hoàn toàn mạnh.
Yếu tố khác đáng để xem xét nhằm có được bức tranh đẩy đủ hơn về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc là xuất khẩu nhiên liệu đã tinh chế, đã giảm trong tháng 5/2020 xuống 3,89 triệu tấn tương đương 1 triệu thùng/ngày sử dụng hệ số chuyển đổi của BP là 8 thùng sản phẩm cho mỗi tấn. Số liệu này giảm từ 2,13 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2020, và có thể phản ánh nhu cầu nhiên liệu yếu ở khắp Châu Á do phần lớn khu vực này đã áp đặt phong tỏa để kiềm chế bệnh dịch.
Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay xuất khẩu nhiên liệu tăng 10,4% lên 1,57 triệu thùng/ngày, tăng 140.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng thể, Trung Quốc đã chứa thêm dầu thô và xuất khẩu thêm các sản phẩm đã lọc trong 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước. Điều đó nghĩa là tiêu thụ trong nước đã yếu hơn.
Điều đó có nghĩa là tuyên bố tiêu thụ dầu thô và nhiên liệu của Trung Quốc đã phụ hồi mạnh từ khủng hoảng virus corona nên được xử lý một cách thận trọng.
 

Nguồn: VITIC/Reuters