Các bộ này cho biết họ sẽ ngừng xây dựng các nhà máy điện mới tại các tỉnh, nơi điện chạy từ than là phong phú, bên cạnh đó giảm một nửa công suất một số nahf máy điện lớn hiện nay đang được xây dựng.
Securities Times trích dẫn tài liệu “một số nhà máy điện nhỏ không có giấy phép sẽ bị đóng cửa”. “Ngoài ra, các tỉnh đã nhận được cảnh báo dư thừa không thể xây dựng các dự án điện đốt than mới”.
Bắc Kinh cũng nhắc lại mục tiêu ổn định giá than của họ, hiện nay đang ở gần mức cao trong lịch sử và khuyến khích các công ty năng lượng lớn hợp nhất hoặc cấu trúc lại.
Các bình luận từ các quan chức phản ánh lo lắng sâu sắc về sự gia tăng của giá than trong bối cảnh nhu cầu tăng và ô nhiễm môi trường. Giá than nhiệt đã tăng hơn 40% trong năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters