Là một phần của kế hoạch năng lượng 2016-2020, được dự kiến sẽ sớm công bố chính thức, các biện pháp mới này sẽ hạn chế tiêu thụ năng lượng quốc gia tổng cộng ở mức 5 tỷ tấn than chuẩn tương đương vào năm 2020, và đặt một mức trần lên liêu thụ than ở mức 4,1 tỷ tấn. Than tương đương đo năng lượng thoát ra bởi các nhiên liệu khác trong một cách chuẩn hóa bất kể loại gì như than, dầu và khí tự nhiên.
Lệnh cấm các dự án sẽ giảm thị phần than trong tổng thể xuống 58% từ mức 64% hiện nay, và giúp đạt được mục tiêu của chính phủ giảm dần xuống 500 triệu tấn sản lượng than vào năm 2020.
Một quan chức giấu tên liên quan tới kế hoạch này cho biết “việc kiểm soát của chính phủ đối về than và các nhà máy lọc dầu quá công suất sẽ bị siết chặt. Mức độ chấp thuận nhà máy mới trong giai đoạn 2019-20 sẽ phụ thuộc vào các kết quả của việc loại bỏ công suất”.
Tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng ở mức độ thấp kỷ lục 1,5% trong năm 2015, trong khi tiêu thụ tan sụt giảm 1,5%.
Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang hoạt động ở mức độ thấp hơn 15% với mức trung bình toàn cầu và chỉ các nhà máy lọc dầu mới mà thay thế công suất đã loại bỏ sẽ được chấp thuận.
Chính phủ sẽ hạn chế lắp đặt các nhà máy điện chạy than mới khoảng 1.050 GW vào năm 2020. Sản lượng của than hóa dầu và than hóa khí đốt sẽ là khoảng 13 triệu tấn và 18 tỷ m3 tương ứng vào năm 2020.
Nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới cũng sẽ giảm tốc độ phát triển các nhà máy năng lượng mặt trời và gió mới do lưới điện truyền dẫn không tương xứng làm lãng phí khối lượng lớn điện sản xuất ra. Việc nâng cấp lưới điện quốc gia để cải thiện đường truyền tổng thể sẽ là một ưu tiên.
Việc lắp đặt các nhà máy điện gió sẽ là khoảng 250 GW vào năm 2020 và năng lượng mặt trời sẽ là 150 GW.
Việc xây dựng các dự án thủy điện thông thường sẽ đạt 340 GW vào năm 2020, trong khi công suất từ các nhà máy hạt nhân sẽ đạt tới 58 GW vào năm 2020, với 30 GW nữa được chấp thuận xây dựng.
Nguồn: VITIC/Reuters