Ông Zhang và ông Dvorkovich thực hiện các bình luận khi là đồng chủ tịch cuộc họp thường niên lần thứ 14 của Ủy ban Hợp tác Năng lượng Trung Quốc - Nga.
Ông Zhang cho biết hợp tác năng lượng giữa hai nước có sự phát triển ổn định, và Nga đã trở thành nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất, nhà xuất khẩu điện năng lớn nhất và nhà xuất khẩu than lớn thứ 5 sang Trung Quốc.
Ông cho biết cả hai bên đã cùng nhau xúc tiến các dự án, gồm dự án đường ống dẫn khí đốt tuyến phía đông và dự án khí tự nhiên hóa lỏng Yamal, và tiến hành hợp tác trong nhiều khu vực.
Ông Zhang cho biết “các kết quả tốt đẹp trong hợp tác năng lượng đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc - Nga”.
Các cuộc gặp gỡ cấp cao thường xuyên và sự tin tưởng chính trị giữa hai nước, ông Dvorkovich cho biết Trung Quốc và Nga đã hỗ trợ lẫn nhau về lợi ích cốt lõi của họ.
Dvorkovich cho biết “Nga sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác để mang lại nhiều kết quả hơn trong thương mại và đầu tư song phương”.
Trong cuộc họp này, hai bên trao đổi quan điểm về khí đốt, dầu mỏ, điện năng, than và năng lượng mới.
Trung Quốc và Nga đã đồng ý thúc đẩy chương trình hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, tăng cường hợp tác về thiết bị năng lượng.
Nguồn: VITIC/Reuters