Xuất khẩu dầu diesel đã tăng 53% lên 1,91 triệu tấn, theo số liệu của hải quan Trung Quốc, vượt qua mức kỷ lục 1,78 triệu tấn kỷ lục trước đó thiết lập hồi tháng 12/2016.
Xuất khẩu xăng tăng 25% trong tháng 3 so với tháng 3/2016 lên 840.000 tấn, nhưng giảm 21% so với tháng 2/2017.
Xuất khẩu dầu hỏa là 1,25 triệu tấn tăng 21,4% so với một năm trước và tăng 23% so với tháng 2/2017.
Xuất khẩu hàng tháng cao dẫn tới lượng xuất khẩu quý 1 tăng mạnh và sẽ củng cố những lo ngại rằng Trung Quốc, một trong những thị trường năng lượng hàng đầu thế giới đang gây ra dư thừa nhiên liệu, do các nhà máy lọc dầu sản xuất nhiều các sản phẩm như xăng và dầu diesel hơn mức thị trường có thể hấp thụ. Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu ròng sản phẩm nhiên liệu vào cuối năm 2016.
Lượng khí tự nhiên hóa lỏng LNG nhập khẩu đạt tổng cộng 1,99 triệu tấn trong tháng 3, tăng 18% so với tháng 3/2016, nhưng giảm 19,5% so với tháng 2/2017 và là mức thấp nhất một tháng kể từ tháng 10/2016. Số liệu đó có thể phản ánh nhu cầu suy yếu khi nhiệt độ tăng, làm giảm nhu cầu nhiên liệu sưởi.
Nguồn: VITIC/Reuters