Nhập khẩu
Tháng 6/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 143,2 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 60,9 triệu USD, tăng 40,7% về lượng và tưng 35,6% về trị giá so với tháng 5 – đây là tháng có mức tăng trưởng sau khi suy giảm hai tháng liên tiếp – nâng lượng khí nhập khẩu nửa đầu năm 2017 lên 661,5 nghìn tấn, trị giá 326,7 triệu USD, tăng 9,01% về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016, theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.
Việt Nam nhập khẩu khí chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, UAE, Saudi Arabia, Indonesia và Malaysia. Là thị trường có vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam nhập khẩu khí chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 39,8% tổng lượng khí, đạt 263,8 nghìn tấn, trị giá 138,2 triệu USD, tăng 22,17% về lượng và tăng 48,02% về trị giá. Thị trường cung cấp khí chủ lực đứng thứ hai cho Việt Nam là UAE, đạt 206,2 nghìn tấn, trị giá 93,2 triệu USD, tăng 87,03% về lượng và tăng 131,74% về trị giá so với cùng kỳ - đây cũng là thị trường có tốc độ kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất. Kế đến là thị trường Saudi Arabia, tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu khí từ thị trường này so với cùng kỳ giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 51,41% và 47,26%, tương ứng với 44,8 nghìn tấn, trị giá 18 triệu USD…
Đặc biệt, nhập khẩu khí từ thị trường Hàn Quốc suy giảm mạnh nhất, giảm 89,71% về lượng và giảm 76,77% về trị giá tương ứng với 892 tấn, trị giá 1 triệu USD.
So với cùng kỳ năm 2016, thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 6 tháng đầu năm nay có thêm thị trường Australia với lượng nhập 44 nghìn tấn, trị giá 24,5 triệu USD, nhưng thiếu vắng thị trường Qata.
Thống kê sơ bộ TCHQ thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng nửa đầu năm 2017

Thị trường

 

6 tháng 2017

So sánh cùng kỳ 2016 (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

661.539

326.788.954

9,01

35,7

Trung Quốc

263.881

138.208.236

22,17

48,02

UAE

206.200

93.214.371

87,03

131,74

Saudi Arabia

44.852

18.075.247

-51,41

-47,26

Indonesia

21.521

11.542.133

-37,03

-23,10

Malaysia

2.601

1.326.435

52,73

79,79

Hàn Quốc

892

1.015.950

-89,71

-76,77

Giá
Kể từ đầu năm đến hết tháng 6/2017, giá khí gas trong nước đã 5 lần điều chỉnh, với 3 lần tăng và 2 lần giảm. Tính tổng cộng 3 lần tăng 52,5 nghìn đồng và hai lần giảm 47,5 nghìn đồng. Mức điều chỉnh tăng cao nhất vào đầu tháng 2 (tăng 28 nghìn đồng) và mức điều chỉnh giảm nhiều nhất là đầu tháng 4 (giảm 25 nghìn đồng).
Diễn biến giá khí gas 6 tháng đầu năm 2017
ĐVT: nghìn đồng/bình 12 kg

 

Nguyên nhân giá khí gas điều chỉnh tăng/giảm trong nửa đầu năm 2017 bởi giá khí gas trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá khí thế giới và điều chỉnh theo giá thế giới. Nhìn vào đồ thị cho thấy, nửa đầu năm 2017, giá khí gas trong nước luôn cùng chiều với giá khí thế giới.
Như vậy, giá khí gas trung bình trong nước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 317,5 nghìn đồng/bình 12 kg, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Tương quan biến động +/- giá khí trong nước và thế giới