Ông Falih đã gặp các đối tác của ông từ Nga, Kazakhstan và Uzbekistan tại Tashkent vào ngày 4/11. Bộ trưởng Saudi Arabia đã cho biết sau cuộc họp này rằng cần nhiều việc hơn để cắt giảm tồn kho.
Ông Falih nói “Uzbekistan đã đáp lại tích cực với việc tham dự cuộc họp ở Vienna trong tháng này và đã bày tỏ sẵn sàng tham dự như một người quan sát”.
Uzbekistan là một nhà sản xuất dầu mỏ nhỏ với trữ lượng dầu thô khoảng 594 triệu thùng. Trong năm 2015, tổng sản lượng dầu khí và nhiên liệu lỏng khác của nước này là 78.900 thùng/ngày.
Saudi Arabia và Nga đang lãnh đạo một thỏa thuận giữa OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC để cắt giảm nguồn cung dầu mỏ, với mục tiêu giảm tồn kho toàn cầu và hỗ trợ giá dầu.
OPEC đang kêu gọi các nhà sản xuất khác tham gia hiệp ước cắt giảm nguồn cung. Riyadh giữ chức chủ tịch của OPEC trong năm nay.
Sự tham gia của Uzbekistan là một dấu hiệu hiệp ước tăng tăng cường hỗ trợ thêm từ các nhà sản xuất khác.
OPEC, Nga và các nhà sản xuất dầu mỏ khác nhóm họp vào 30/11 tại Vienna để quyết định liệu có gia hạn thỏa thuận hiện nay hay không.
Nguồn: VITIC/Reuters