Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng bắt đầu từ 1/1/2017 để hỗ trợ giá và giảm dư cung. Nga và 10 nước khác ngoài tổ chức OPEC đã đồng ý cắt giảm khoảng 600.000 thùng/ngày.
Sản lượng từ 11 nước thành viên OPEC với mục tiêu sản lượng theo thỏa thuận đã đạt trung bình 29,757 triệu thùng/ngày trong tháng 3.
OPEC đã cam kết giảm sản lượng của 11 nước thành viên xuống 29,804 triệu thùng/ngày. Điều này nghĩa là sản lượng giảm nhiều hơn OPEC mong đợi và chiếm tới 104% việc tuân thủ cắt giảm sản lượng, theo tính toán của OPEC.
Một đại biểu của OPEC cho biết việc thực thi của OPEC là tốt hơn dự kiến, đối với các thành viên ngoài OPEC, họ thực thiện thỏa đáng và đang làm tốt hơn.
Việc cắt giảm nguồn cung đang hỗ trợ giá dầu, hiện đang giao dịch quanh 56 USD/thùng, tăng từ 42 USD/thùng một năm trước.
OPEC mong đợi việc cắt giảm sản lượng sẽ làm giảm dư cung đang đè nặng lên thị trường này.
Tính cả Nigeria và Libya, hai thành viên được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung, sản lượng của tất cả 13 thành viên OPEC trong tháng 3 đã giảm xuống 31,939 triệu thùng. Số liệu này giảm 19.000 thùng/ngày so với số liệu sản lượng của OPEC trong tháng 2.
OPEC có kế hoạch công bố đánh giá sản lượng tháng 3 trong báo cáo hàng tháng của mình vào 12/4.
Mười một nước sản xuất không thuộc OPEC tham gia thỏa thuận đã không cắt giảm nhiều sản lượng, một phần do việc thực hiện theo từng giai đoạn của Nga, nhà sản xuất lớn nhất ngoài OPEC tham gia hợp tác với tổ chức này.
Nhưng Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwaiti cho biết việc tuân thủ của OPEC và các thành viên ngoài OPEC được dự kiến tăng trong tháng 3 từ mức 94% trong tháng 2.
OPEC sử dụng hai bộ số liệu để giám sát sản lượng của họ - số liệu được mỗi nước cung cấp và số liệu cung cấp bởi các nguồn thứ cấp gồm cả truyền thông ngành dầu mỏ.
Việc cắt giảm sản lượng đã được thỏa thuận năm ngoái là từ những mức được đánh giá bởi nguồn thứ cấp.
Sáu nguồn thứ cấp được OPEC sử dụng là Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, cơ quan giá dầu Platt, Argus, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, công ty tư vấn nghiên cứu năng lượng Cambridge CERA và bản tin ngành dầu khí PIW.
Nguồn: VITIC/Reuters