Cho đến nay kiểm toán đã khẳng định số liệu trữ lượng trước đó Saudi Arabia đưa ra, một phần quan trọng của công việc chuẩn bị cho kế hoạch chào bán công khai năm tới của công ty dầu mỏ quốc doanh này.
Trữ lượng dầu dễ thu hồi của Saudi Arabia từ lâu đã được xem là lớn nhất thế giới. Nhưng cũng có các câu hỏi về khối lượng và chất lượng của họ, và việc kiểm toán tìm cách cung cấp số liệu được quốc tế công nhận cho các nhà đầu tư.
Đó làm một nhiệm vụ lớn, một nguồn tin thân cận bình luận về tiến trình kiểm toàn trữ lượng cho biết. Họ đã hoàn thành được 2/3 nhiệm vụ. Tất cả điều diễn ra tốt đẹp và trôi chảy - không có gì bất ngờ.
Trong gần 30 năm - mặc dù sản lượng đang tăng, giá dầu biến động mạnh và công nghệ đã cải thiện - Riyadh đã báo cáo hàng năm số liệu trữ lượng 261 tỷ thùng.
DeGolyer và MacNaughton trụ sở tại Dallas, Gaffney, Cline và Associates, một phần của Baker Hughes liên quan trong việc kiểm toán này. Baker Hughes từ chối bình luận về tiến triển công việc trong khi DeGolyer không trả lời yêu cầu bình luận.
Aramco cho biết “chúng tôi không bình luận về tin đồn và suy đoán. Các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin liên quan trong tương lai liên quan tới IPO”.
Một nguồn tin trong ngành trả lời Reuters hồi tháng 3 rằng Aramco có mục tiêu để một trong hai nhà kiểm toán trữ lượng đưa ra tổng kết trong năm nay, trước kế hoạch niêm yết một thời gian dài. Nhưng hiện nay điều này là không thể.
Một nguồn tin thứ hai cho biết “Aramco muốn đảm bảo các công ty cho số liệu đầy đủ để tránh những nhận xét hoài nghi về trữ lượng của họ sau đó”. “Kiểm toán không thể được hoàn thành trong năm nay”.
Một nguồn tin thứ ba cho biết việc kiểm toán các mỏ dầu chủ chốt của Aramco đã được hoàn thành, chỉ có các mỏ nhỏ chưa được kiểm toán.
Tổng trữ lượng cao hơn đáng kể hay thấp hơn số liệu 261 tỷ thùng có thể ảnh hưởng tới giá trị tiềm năng của Aramco. Các giai đoạn đầu của kiểm toán đã hỗ trợ tuyên bố của Aramco về tổng quy mô của các mỏ.
Việc bán ra khoảng 5% cổ phiếu Aramco vào năm tới là một trọng tâm của Vision 2030, một kế hoạch cải cách tham vọng để đa dạng hóa nền kinh tế Saudi Arabia ngoài dầu mỏ được Thái tử Mohammad bin Salman ủng hộ.
Không có quyết định về địa điểm niêm yết trên thị trường quốc tế được thông báo, gây ra sự suy đoán của thị trưởng rằng IPO này có thể bị trì hoãn. Nhưng Thái tử Mohammad trả lời Reuters hồi tháng 10 rằng họ vẫn theo kế hoạch IPO vào năm 2018.
Nguồn: VITIC/Reuters