Pablo Galante Escobar, giám đốc giao dịch LNG của Vitol cho biết trong một hội nghị, sản lượng LNG mới tại những nước như Mỹ và Cameroon có thể bắt đầu tăng trong những tháng tới nghĩa là sức ép đối với các thị trường phát triển nhanh chóng sẽ đặc biệt được cảm nhận trong năm 2019.
Escobar cho biết “tuy nhiên chúng tôi thấy trong hai đến ba năm tới một thị trường có cấu trúc thừa quá mức, đặc biệt trong mùa hè”.
Nguồn: VITIC/Reuters