Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 14108/BTC-QLG ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 1236/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
 1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
 + Xăng khoáng: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 130 đồng/lít);
+ Xăng E5: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít);
+ Dầu diesel: 250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 180 đồng/lít);
+ Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng);
+ Dầu mazut: 270 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 100 đồng/kg).
2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: 
- Xăng RON 92: tăng 271 đồng/lít;
- Xăng E5: tăng 224 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 201 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 199 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 265 đồng/kg. 
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: 
- Xăng RON 92: không cao hơn 18.146 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.858 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.611 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 13.198 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.909 đồng/kg.
3. Thời gian thực hiện 
- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017.
 - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 đối với các mặt hàng xăng dầu.
 - Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
Chi tiết Công văn điều hành, xem tại đây.
Nguồn: Hồng Hạnh/Moit.gov.vn