Theo đó, liên bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: giảm giá xăng RON 92 ở mức 211 đồng/lít; xăng E5 giảm 197 đồng/lít; dầu diesel giảm 343 đồng/lít; dầu hỏa giảm 261 đồng/lít; dầu madut giảm 6 đồng/kg.
Với mức điều chỉnh như trên, giá xăng RON 92 bán trên thị trường không cao hơn 17.063 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 16.871 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 13.260 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 11.792 đồng/lít và dầu madut không cao hơn 10.896 đồng/kg.
Liên bộ quy định thời gian thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 20-5.
Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu không muộn hơn 15 giờ ngày 20/5.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20-5 là 61,084 USD/thùng xăng RON 92; 60,422 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 59,832 USD/thùng dầu hỏa; 304,379 USD/tấn dầu madut.
Mức giá mới như sau:

Theo văn bản số 4442/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 ngày 20.5.2017, cụ thể như sau:

 

Nguồn:VITIC tổng hợp