Trong tháng 6/2018, xuất khẩu hàng hóa này chỉ đạt tổng cộng 2,86 triệu tấn do Petrobras cung cấp thêm sản lượng dầu của mình cho các nhà máy lọc dầu để tăng sản lượng nhiên liệu. Chính phủ không đưa ra lời giải thích về số liệu xuất khẩu kỷ lục trong tháng 7/2018.
Petrobras đã bắt đầu hoạt động hai giàm khoan trong năm nay: P-74 tại mỏ Buzios nằm ngoài khơi lưu vực Santos trong tháng 4/2018 và Campos de Goytacazes tại mỏ Tartaruga Verde trong tháng 6/2018.
Trong tháng trước Reuters đã báo cáo sản lượng từ Buzios sẽ chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc (thị trường xuất khẩu hàng đầu của Petrobras) bắt đầu từ tháng 10/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters