Việc nạp dầu từ các kho cảng phía nam Iraq ở tốc độ trung bình hàng ngày 3,175 triệu thùng, so với 3,2 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5. Nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước tăng do các nhà máy điện chạy nhiều nhiên liệu hơn để giữ vững nhu cầu điều hòa không khí.
Khu vực phía nam sản xuất chủ yếu dầu thô của quốc gia OPEC này.
Chính quyền khu vực Kurd phía bắc xuất khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày thông qua một đường ống sang cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng độc lập với chính quyền trung ương ở Baghdad giám sát doanh số dầu thô từ phía nam.
Nguồn: VITIC/Reuters