Tổng xuất khẩu dầu mỏ và qua đường ống độc quyền của Transneft ở mức 61,2 triệu tấn trong quý 3 so với 60,5 triệu tấn trong quý 2, ít hơn một ngày.
Các nguồn cung cấp từ cảng biển Baltic được thấy ở mức 20,2 triệu tấn trong quý 3, tăng nhẹ từ 20,15 triệu tấn trong quý 2.
Xuất khẩu từ cảng Novorossiisk, Biển Đen sẽ tăng lên 8,62 triệu tấn từ 8,25 triệu tấn, trong khi xuất khẩu từ cảng Kozmino, Thái Bình Dương sẽ giảm xuống 7,8 triệu tấn từ 8,05 triệu tấn trong quý 2.
Nguồn: VITIC/Reuters