Sự gia tăng này cho thấy Iraq sẵn sàng bù đắp vào nguồn cung thiếu hụt của Mỹ bởi sự sụt giảm từ các thành viên OPEC khác. Xuất khẩu lần gần nhất của Iraq sang Mỹ vượt 200 triệu thùng là vào năm 2008, khi đạt 202 triệu thùng.
Iraq đã xuất tổng cộng 170,4 triệu thùng dầu thô Basra sang Mỹ tính đến tháng 10, tăng 19% so với 142,7 triệu thùng đã xuất trong cả năm 2016, theo số liệu của Thomson Reuters.
Tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Iraq sang Mỹ tính tới tháng 10 tăng 201.000 thùng/ngày. Ngược lại, tỷ lệ của Saudi Arabia trong lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ giảm xuống 11% trong mùa hè này, tỷ lệ thấp nhất trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ kể từ năm 1985.
Tổng lượng xuất khẩu của thành viên OPEC, Venezuela sang Mỹ giảm 89.100 thùng/ngày trong cùng giai đoạn này.
Lượng nhập khẩu dầu thô Iraq của các khách hàng vùng Vịnh Mỹ đến tháng 10 đạt tổng cộng 132,5 triệu thùng, tăng 22% so với 108,7 triệu thùng sang khu vực này trong năm 2016.
Các loại dầu thô nhẹ Basra chiếm phần lớn nhất lượng xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2017, với 91,7 triệu thùng. Dầu Basra nặng gồm 71,7 triệu thùng và dầu Basra pha trộn gồm 6,8 triệu thùng.
Tập đoàn Dầu mỏ Marathon nhập khẩu nhiều nhất dầu thô từ Iraq trong năm nay với 31,2 triệu thùng, tiếp đến là Exxon Mobil với 24,7 triệu thùng. Các khách hàng hàng đầu khác là Valero Energy với 24 triệu thùng và PBF Energy với 13,9 triệu thùng.
Saudi Arabia cắt giảm lượng xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 6, như một phần nỗ lực của OPEC để giảm tồn kho toàn cầu giữa các nước OECD. OPEC và các quốc gia bên ngoài tổ chức này gồm cả Nga đã đồng ý vào cuối năm 2016 để cắt giảm sản lượng toàn cầu 1,8 triệu thùng/ngày.
Đại diện của các nước OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 tại Vienna để xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng.
Nguồn: VITIC/Reuters