Tổng xuất khẩu giảm xuống 383.000 thùng/ngày từ mức kỷ lục 662.000 thùng/ngày trong tháng 5, theo số liệu của Reuters.
Xuất khẩu sang Canada là 280.000 thùng/ngày so với 308.000 thùng/ngày một tháng trước. Xuất khẩu sang Anh là 37.000 thùng/ngày gần như không đổi so với tháng 5. Trong khi đó xuất khẩu sang đảo Curacao là 17.000 thùng/ngày giảm mạnh từ 67.000 thùng/ngày trong tháng 5.
Xuất khẩu giảm do kết quả của các hợp đồng dầu Brent tháng 5 và 6 giao dịch trong một giải hẹp so với dầu Mỹ. Thậm chí có thời điểm ngắn dầu Brent giao dịch ở mức trừ lùi so với dầu Mỹ. Thường thì một mức cộng lớn của dầu Brent so với dầu Mỹ làm xuất khẩu kinh tế hơn.
Số liệu ngoại thương của Cục điều tra dân số Mỹ đã công bố sớm hơn nhiều tuần so với số liệu thương mại của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA. EIA sẽ phát hành số liệu dầu hàng tháng vào cuối tháng 8.
Nguồn: VITIC/Reuters