OPEC gồm thành viên mới Guinea Xích Đạo đã xuất khẩu 25,92 triệu thùng/ngày, cao hơn 450.000 thùng/ngày so với tháng 5, và cao hơn 1,9 triệu thùng so với một năm trước.
Nigeria, Libya và Saudi Arabia cho biết xuất khẩu của họ đã tăng gần 1,1 triệu thùng/ngày so với tháng trước, bù cho sụt giảm từ UAE, Iran và Algeria.
UAE cho biết xuất khẩu dầu thô đã sụt giảm 340.000 thùng/ngày so với tháng 5 xuống 2,57 triệu thùng/ngày, có thể do giá cạnh tranh hơn từ các nhà sản xuất khác vùng Vịnh. Khối lượng xuất khẩu tháng 6 là thấp nhất kể từ tháng 10/2016 đối với UAE.
Qatar không có vấn đề già trong việc duy trì xuất khẩu dầu thô ở mức tương tự tháng 5, bất chấp tranh chấp chính trị leo thang với các nước láng giềng vùng Vịnh. Nước này đã xuất khẩu 630.000 thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 6, tăng 20.000 thùng/ngày so với tháng trước. Xuất khẩu khí ngưng tụ vẫn gần như ổn định tại 316.000 thùng/ngày.
Nigeria đã xuất khẩu 2,22 triệu thùng/ngày trong tháng 6, cao nhất kể từ tháng 12/2015 và tăng 410.000 thùng/ngày so với tháng trước.
Xuất khẩu của Libya tăng lên mức cao nhất 4 năm trong tháng 6, trên 730.000 thùng/ngày và tăng 140.000 thùng/ngày so với những mức tháng 5.
Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tăng lên 7,47 triệu thùng/ngày trong tháng 6, sau hai tháng giảm dưới 7 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu từ vương quốc này được thúc đẩy bởi khách hàng châu Á.
Xuất khẩu dầu thô của Iraq tăng 34.000 thùng/ngày so với tháng trước lên 3,53 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu của Iran giảm trở lại, sau khi tăng lên mức cao 3 tháng trong tháng trước. Nước này đã xuất khẩu 2,18 triệu thùng, ít hơn 138.000 thùng/ngày so với tháng 5.
Nguồn: VITIC/Reuters