Theo số liệu của Tổ chức Sáng kiến Số liệu Chung JODI, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm xuống 6,957 triệu thùng/ngày từ 7,713 triệu thùng/ngày trong tháng 1.
Trong tháng 5/2015, xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia ở mức 6,935 triệu thùng/ngày nhưng đã tăng lên kể từ đó do nhà sản xuất dầu chiến đấu bảo vệ thị phần trước khi đồng ý hạn chế sản lượng vào năm ngoái. Xuất khẩu đã đạt mức kỷ lục 8,258 triệu thùng/ngày hồi tháng 11/2016.
Nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC này đã bơm 10,011 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tăng từ 9,748 triệu thùng/ngày trong tháng 1, nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu sản lượng của OPEC.
Riyadh dẫn đầu OPEC và các nhà sản xuất khác hạn chế sản lượng và hỗ trợ giá dầu yếu hồi tháng 12/2016. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đang hạn chế sản lượng của họ khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ 1/1/2017, giảm sản lượng lần đầu tiên của tổ chức này trong 8 năm. Nga và 10 nhà sản xuất khác ngoài tổ chức OPEC đã đồng ý giảm sản lượng bằng một nửa của OPEC.
Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết vương quốc này đã cung cấp ít dầu thô hơn cho thị trường trong nước và thế giới trong tháng 2, bất chấp sản lượng tăng do họ sử dụng thêm dầu mỏ trong kho chứa.
Theo số liệu của JODI tồn kho của Saudi Arabia tăng lên 264,704 triệu thùng/ngày trong tháng 2 từ mức 261,963 triệu thùng trong tháng 1. Tồn kho của nước này đã đạt đỉnh ở mức 329,430 triệu thùng trong tháng 10/2015.
Các nhà máy lọc dầu trong nước đã xử lý 2,673 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tăng từ 2,127 triệu thùng/ngày trong tháng 1. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã lọc trong tháng 2 tăng lên 1,515 triệu thùng/ngày từ 1,154 triệu thùng/ngày trong tháng 1.
Saudi Arabia đã sử dụng 283.000 thùng dầu thô mỗi ngày cho nhà máy phát điện trong tháng 2, tăng từ 252.000 thùng/ngày trong tháng 1, trong khi nhu cầu của Saudi Arabia đối với các sản phẩm dầu tăng lên 2,131 triệu thùng/ngày trong tháng 2 từ 1,959 triệu thùng/ngày trong tháng 1.
Nguồn: VITIC/Reuters