Nhà sản xuất lớn nhất của OPEC này đã xuất khẩu 7,232 triệu thùng/ngày trong tháng 3, tăng từ 6,957 triệu thùng/ngày trong tháng 2, theo số liệu từ Tổ chức Sáng kiến Số liệu Chung JODI. Saudi Arabia đã bơm 9,90 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm từ 10,011 triệu thùng trong tháng 2.
OPEC và các nhà sản xuất khác trong tháng 12/2016 đã thỏa thuận hạn chế sản lượng và giảm dư cung. OPEC đang hạn chế sản lượng của mình khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ 1/1/2017, lần giảm sản lượng dầu tiên của tổ chức này trong 8 năm. Nga và 10 nhà sản xuất khác ngoài OPEC đã đồng ý cắt giảm 600.000 thùng/ngày.
Bất chấp xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tăng trong tháng 3, lượng xuất khẩu đã giảm 300.000 thùng/ngày khi so với tháng 3/2016, theo số liệu của JODI.
Tồn kho dầu thô của Saudi Arabia tăng lên 267,854 triệu thùng trong tháng 3 từ mức 264,704 triệu thùng trong tháng 2. Tồn kho của nước này đã lên cao kỷ lục vào tháng 10/2015 ở mức 329,430 triệu thùng.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna vào 25/5 để quyết định chính sách sản lượng. Được dự kiến rằng các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ kéo dài hiệp ước này trong một nỗ lực kéo giảm tồn kho dầu mỏ toàn cầu xuống mức trung bình 5 năm.
Các nhà máy lọc dầu trong nước đã xử lý 2,261 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm từ 2,673 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã lọc trong tháng 3 giảm xuống 1,399 triệu thùng/ngày từ 1,515 triệu thùng/ngày trong tháng trước đó.
Saudi Arabia sử dụng 305.000 thùng dầu thô mỗi ngày để phát điện trong tháng 3, tăng từ 283.000 thùng/ngày trong tháng 2, trong khi nhu cầu của Saudi Arabia với các sản phẩm dầu mỏ vẫn không thay đổi ở mức 2,126 triệu thùng/ngày trong tháng 3 từ 2,131 triệu thùng/ngày trong tháng trước đó.
Số liệu xuất khẩu hàng tháng được Riyadh và các thành viên khác cung cấp cho JODI công bố trên trang web của họ.
Nguồn: VITIC/Reuters