Xuất khẩu trong tháng 5/2019 đã giảm 240.000 thùng/ngày từ 7,18 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2019.
Sản lượng dầu thô giảm 137.000 thùng/ngày so với tháng trước xuống 9,67 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong hơn 4 năm, trong khi nhu cầu sản phẩm dầu mỏ giảm 420.000 thùng/ngày so với cùng tháng năm trước xuống 2,09 triệu thùng/ngày.
Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới giữ sản lượng dầu thô dưới mức 10,3 triệu thùng/ngày theo hiệp ước sản lượng toàn cầu của OPEC+ để giảm tồn kho và hỗ trợ giá.
Số liệu xuất khẩu hàng tháng được Riyadh và các thành viên khác của OPEC cung cấp cho Tổ chức Sáng kiến Số liệu chung JODI.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet