xuat khau dau tho tang dot bien trong thang 8

Cơ cấu xuất khẩu dầu thô tháng 8 trong tổng thể những tháng đầu năm 2020. Biểu đồ: T.Bình.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô là điểm đáng chú ý về tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 8 vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra. Theo đó, trong tháng 8, sản lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt 592 nghìn tấn, tăng tới 121,7% và trị giá ước đạt 200 triệu USD tăng 125,1% so với tháng 7/2020.
Về hoạt động xuất khẩu nói chung, tháng 8, tổng trị giá ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng 7/2020, qua đó nâng tổng trị giá 8 tháng đầu năm ước đạt 174,1 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2019.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm, lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt 3,347 triệu tấn và trị giá là 1,109 tỷ USD, tăng 22,4% về lượng nhưng trị giá ước tính giảm 21,2% so với cùng kỳ 2019.
Như vậy, riêng tháng 8, sản lượng dầu thô xuất khẩu chiếm đến gần 18% tổng sản lượng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm. Đồng thời cao hơn mức bình quân chung từng tháng trong 8 tháng đầu năm tới 170 nghìn tấn (8 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 418 nghìn tấn/tháng).
Về thị trường (cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 7), Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam với sản lượng gần 1,17 triệu tấn, trị giá 378 triệu USD.
Các thị trường lớn khác như: Thái Lan 648 nghìn tấn, trị giá gần 201,5 triệu USD; Malaysia đạt gần 317 nghìn tấn, trị giá hơn 116 triệu USD; Australia hơn 203 nghìn tấn, trị giá gần 81 triệu USD; Nhật Bản hơn 190 nghìn tấn, trị giá hơn 63 triệu USD…
Trong khi đó, về hoạt động nhập khẩu xăng dầu các loại, tháng 8/2020 ước đạt 800 nghìn tấn, giảm 27,6% và trị giá là 299 triệu USD, giảm 30,2% so với tháng trước.
Lũy kế trong 8 tháng đầu năm ước đạt 6,177 triệu tấn và trị giá ước đạt 2,444 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng và giảm 38,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Các thị trường nhập khẩu chính như: Malaysia, Hàn Quốc, Singapore…

Nguồn: Haiquanonline