Số liệu này tăng từ 327.371 thùng/ngày trong tháng 3, khi xuất khẩu bị thiệt hại bởi việc việc gián đoạn dòng chảy trong đường ống dẫn dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn dưới mức đỉnh 600.000 thùng/ngày hồi đầu năm nay.
Trong tháng 3, Baghdad đã chỉ đạo cho công ty dầu phía bắc NOC rằng các giếng tại Kirkuk ngừng bơm dầu thô qua đường ống để gây áp lực cho Kurdistan.
Doanh thu xuất khẩu của khu vực này từ cảnh Mediterranean của Ceyhan đạt tổng cộng 376,395 triệu USD trong tháng tư, trong số đó 58,896 triệu USD được phân bổ cho các nhà sản xuất dầu ở khu vực này.
Nguồn: VITIC/Reuters