Xuất khẩu dầu diesel đạt 2,57 triệu tấn trong tháng trước, theo số liệu của Tổng cục hải quan, giảm từ kỷ lục 2,83 triệu tấn trong tháng 3/2020.
Xuất khẩu xăng là 1,9 triệu tấn so với 1,82 triệu tấn trong tháng 3/2020 và 1,17 triệu tấn trong tháng 4/2019.
Xuất khẩu xăng diễn ra khi nhà máy lọc dầu của Trung Quốc tăng cường sản xuất 11% trong tháng trước so với tháng 3/2020 và tổng thể xuất khẩu nhiên liệu tăng lên mức kỷ lục 8 triệu tấn một tháng.
Nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc có thể phục hồi trong tháng này, với một số nhà phân tích ước tính tiêu thụ xăng có thể trở lại 95% mức trước đại dịch và nhu cầu diesel tăng sau các biện pháp kích thích của chính phủ.
Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu cắt giảm sản xuất nhiên liệu bay 22% và xăng 15% trong 4 tháng đầu năm 2020.
Các nhà máy đang tăng sản lượng dầu mazut tăng cường dự trữ nhiên liệu hàng hải sạch hơn để đáp ứng các quy định khí thải toàn cầu mới diễn ra từ tháng 1/2020.
Tuy nhiên, hải quan vẫn chưa cung cấp số liệu xuất khẩu dầu mazut của Trung Quốc. Chính phủ đã công bố hạn ngạch xuất khẩu đầu tiên về dầu mazut trong tháng 4/2020.
Xuất khẩu nhiên liệu bay của Trung Quốc trong tháng 4/2020 tăng 31,4% so với một năm trước lên 2,03 triệu tấn so với 1,48 triệu tấn trong tháng trước đó.
Nhập khẩu khí tự nhiên lỏng (LNG) trong tháng 4/2020 là 5,1 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng tháng năm trước.
Bảng xuất khẩu nhiên liệu và nhập khẩu LNG

Xuất khẩu

Tháng 4/2020

(+,-) %

4 tháng/2020

(+,-)%

Xăng

1,9

62,1

6,45

30,8

Diesel

2,57

-1,1

8,87

-2,4

Nhiên liệu bay

2,03

31,4

6,44

12,8

Dầu mazut

--

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

LNG

5,1

12,9

20,3

4,6

Nguồn: VITIC/Reuters