Các nhà bán lẻ nhiên liệu của Ấn Độ do nhà nước điều hành được thông báo đầu tư trong nhiên liệu sinh học tuần, ông không chỉ rõ công ty.
Tăng trưởng tiêu thụ dầu thô của Ấn Độ được dự kiến vượt qua tất cả các quốc gia khác trong hàng thập kỷ tới, làm nổi bật các nguy cơ tới nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất với sự phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
Mục đích của Thủ tướng Narendra Modi là giảm nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài khoảng 10 điểm phần trăm vào năm 2022, thông qua việc tăng sản lượng trong nước và sự dụng nhiên liệu thay thế nhiều hơn.
Ramakrishna cho biết “việc giảm dầu nhập khẩu toàn bộ 10% có thể được đáp ứng thông qua nhiên liệu sinh học”. Ấn Độ đã tiêu thụ khoảng 22 triệu tấn xăng và 75 triệu tấn dầu diesel trong 12 tháng tính tới 31/3, cả hai loại này đều ở mức kỷ lục, dựa theo số liệu của Bộ Dầu mỏ.

Ấn Độ là một trong những nước tiêu dùng dầu ăn hàng đầu thế giới. Ramakrishna đã chốt ở mức sử dụng 20 triệu tấn tới 22 triệu tấn mỗi năm. Thách thức này đang đặt ra một hệ thống đáng tin cậy để thu thập và sử dụng lại các nguồn cung cấp này..
Nền kinh tế 2 nghìn tỷ USD này đã vật lộn khoảng một thậm kỷ để pha trộn thêm ethanol với xăng, và diesel sinh học với diesel thông thường. Mục đích năm nay là 5% pha trộn đối với cả xăng và dầu diesel. Hiện nay, số liệu xăng là khoảng 3,6% và có rất ít pha trộn của diesel và diesel sinh học.
Ấn Độ nhập khẩu khoảng 80% nhu cầu dầu thô. Nước này được dự kiến vượt qua Nhật Bản như là nước sử dụng dầu lớn thứ ba thế giới trong năm nay và sẽ là nước tiêu thụ dầu thô tăng trưởng nhanh nhất trong đến năm 2040, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Bộ trưởng dầu mỏ Dharmendra Pradhan cho biết “chúng tôi phải giảm sự phục thuộc vào nhập khẩu”.
Ramakrishna cho biết Ấn Độ trong một thập kỷ có thể đạt được pha trộn 20% ethanol trong xăng và khoảng 10% diesel sinh học trong nhiên liệu diesel – nếu các chính sách nông nghiệp được hỗ trợ bằng cách khuyến khích nhiều hơn trồng các cây nhiên liệu sinh học như cây dầu mè.
Ông cho biết “chúng tôi chỉ cần cung cấp cho nông dân cây giống chất lượng và một mức giá hợp lý”.
Nguồn: VITIC/Reuters