CTCK Tp.HCM (HSC) vừa dẫn số liệu báo cáo mới nhất của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) vào ngày 15/11. Theo đó, từ đầu năm VAMC đã mua 94 nghìn tỷ đồng nợ xấu và phát hành 86 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt. Trong khi đó VAMC đã xử lý được tổng cộng 12 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào quý 4/2013, VAMC đã phát hành 192 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua 220 nghìn tỷ đồng nợ xấu và xử lý được 17 nghìn tỷ đồng nợ xấu (tương đương 7,7% tổng số nợ xấu đã mua).

Như vậy trong quý 3, VAMC đã mua thêm 43,356 nghìn tỷ đồng nợ xấu và xử lý thêm 4,889 nghìn tỷ đồng nợ xấu (217,3 triệu USD). Theo báo cáo, công ty đã mua nợ xấu từ 39 TCTD, một công ty tài chính và một công ty cho thuê tài chính bằng trái phiếu đặc biệt.

Theo HSC, quý 3 là quý cuối cùng VAMC đẩy mạnh mua nợ xấu trước khi cơ quan này chuyển trọng tâm sang xử lý nợ xấu đã mua thay vì tập trung mua thêm nợ xấu. Cho đến nay, VAMC vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý nợ xấu; và khó khăn cụ thể được nhắc đến là: thiếu hành lang pháp lý rõ ràng liên quan đến quyền sở hữu tài sản đảm bảo.

"Việc tăng tỷ lệ nợ xấu được xử lý trên tổng nợ xấu đã mua sẽ là một nhiệm vụ nặng nề đối với VAMC kể từ năm sau trở đi", báo cáo nhận định.

Cũng theo báo cáo này, hiện có 2 cách là tự xử lý hoặc bán nợ xấu. Cách tự xử lý nợ xấu nói chung sẽ mất 2-3 năm trong trường hợp quyền sở hữu là đơn giản và được tòa án ủng hộ. Ngoài ra là cách bán nợ xấu cùng với tài sản đảm bảo đi kèm. Ở đây, ngoài những vướng mắc về mặt pháp lý thì VAMC còn phải được sự đồng ý của ít nhất là ngân hàng bán nợ xấu (là đơn vị giữ quyền sở hữu về mặt kinh tế của nợ cấu). Và điều này phụ thuộc nhiều vào tốc độ trích lập dự phòng của chính các ngân hàng. Nếu các ngân hàng đã trích lập đáng kể thì việc bán nợ xấu (với giá thấp hơn giá trị sổ sách) là có thể khả thi.

Mới đây, VAMC cũng vừa thông báo lựa chọn tổ chức định giá. Theo đó, tổ chức định giá được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về năng lực và hoạt động.

VAMC cũng cho biết, danh sách tổ chức định giá được lựa chọn sẽ áp dụng kể từ khi được lựa chọn đến hết năm 2015 và được xem xét lựa chọn tiếp nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện của VAMC.


Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ