(VINANET) – Cơ quan Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên Australia (ABARES) dự báo sản lượng lúa nước này có thể giảm khoảng 22% xuống 907.000 tấn năm 2013-14, so với khoảng 1,166 triệu tấn năm 2012-13, do hạn hán.

ABARES dự báo sản lượng lúa sẽ còn tiếp tục giảm xuống 899.000 tấn năm 2014-15.

Năng suất và diện tích lúa của Australia dự báo sẽ đều giảm trong cả năm nay và năm tới.

Xuất khẩu gạo từ Australia dự báo sẽ giảm xuống khoảng 513.000 tấn năm 2013-14, thấp hơn khoảng 12% so với 584.000 tấn năm trước. Năm 2014-15, xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm khoảng 25% xuống 386.000 tấn.

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza