(VINANET) – Dự trữ lúa mì Ai Cập cho chương trình trợ cấp lúa mì sẽ kéo dài đến tận giữa tháng 5, Bộ trưởng cung ứng Khaled Hanafi cho biết.

Ai Cập đã mua ít nhất 3,085 triệu tấn lúa mì thị trường quốc tế, kể từ ngày 1/7, đầu năm tài chính.

Nước này đã mua 5,46 triệu tấn lúa mì trong năm tài chính 2013/14, thêm 3,7 triệu tấn lúa mì nội địa.

Ai Cập đặt mục tiêu cắt giảm nhập khẩu lúa mì trong năm tới, lên 4 triệu tấn đến 4,5 triệu tấn được cung cấp để cải cách chương trình trợ cấp lúa mì, làm giảm tiêu thụ.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters