Một trung tâm thủy sản dự kiến sẽ được xây dựng tại quận Khurda thuộc bang Odisha của Ấn Độ nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài của các nhà XK thủy sản và các bên liên quan.

Dự án xây dựng trung tâm thủy sản, nằm trong khuôn khổ chương trình xây dựng trung tâm chế biến thực phẩm Mega của chính phủ Ấn Độ, dự kiến có diện tích 40 ha với chi phí xây dựng khoảng 20 triệu USD.

Dự án này nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành chế biến thủy sản cả về chiều rộng và chiều sâu.

Dự án được phát động theo hướng phát triển thủy sản theo chuỗi nguồn cung trong đó tạo mối liên kết giữa ngư dân với thị trường, giới thiệu những cơ hội đầu tư tiềm năng của bang và những biện pháp quản lý hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, mục tiêu của dự án còn là nhấn mạnh những mô hình kinh doanh thành công, giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và chuỗi nguồn cung, tăng thu nhập cho ngư dân bằng cách tạo điều kiện cho họ nắm được diễn biến thị trường.

Nguồn: Vasep