Ấn Độ đã kết thúc năm 2013 là nhà cung cấp tôm hàng đầu của Mỹ, vị trí này liên tục được duy trì sau khi nước này vượt qua Thái Lan trong tháng 8/2013.

Trong năm 2013, tổng khối lượng xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Mỹ đạt 94.211 tấn, cao hơn 12% so với Thái Lan đạt 84.148 tấn và cao hơn 26% so với 74.525 tấn của Êcuađo.

Thái Lan là nhà cung cấp tôm lớn thứ 2 của Mỹ trong khi Inđônêxia đứng thứ 3 với 81.098 tấn, Êcuađo đứng thứ 4 và Việt Nam đứng thứ 5 với 59.534 tấn. Việt Nam – dù đứng sau Êcuađo về lượng xuất khẩu nhưng trong cả năm 2013, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ tăng tới 45%.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong năm 2013 cũng tăng 42%, không bằng Việt Nam dù mức tăng trưởng này so với các nhà cung cấp tôm hàng đầu sang thị trường Mỹ có lẽ cũng khá lớn. Ngược lại, xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ giảm 38% từ 135.550 tấn trong năm 2012 xuống còn 83.600 tấn trong năm 2013.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng trong hầu hết các tháng của năm 2013 chỉ trừ tháng 11, khi giảm 12% so với năm 2012 xuống còn 7.523 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu trong tháng 10 lại tăng mạnh 32% từ 8.436 tấn của năm 2012 lên 11.195 tấn và xuất khẩu trong tháng 12 tăng 17% đạt 8.582 tấn.

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Mỹ đã vượt qua Thái Lan trong tháng 4 khi đạt 6.340 tấn, cao hơn một chút so với 6.128 tấn của Thái Lan trong tháng đó.

Ấn Độ thực sự vượt qua Thái Lan khi sản lượng tôm của Thái Lan giảm hơn một nửa trong tháng 8 so với cùng kỳ đạt 5.638 tấn, giảm 121%. Sau đó, sản lượng có tăng nhẹ.

Nguồn: Vietfish