Vi rút gây bệnh đốm trắng “hoành hành” khắp nơi trên thế giới và thiệt hại do bệnh này gây ra cho ngành tôm Ấn Độ khoảng 81,6 triệu USD/năm. Vì vậy, Trường cao đẳng thủy sản tại Karnataka đã nghiên cứu bộ Kit chuẩn đoán và phát hiện sớm tôm bị bệnh đốm trắng.

Với bộ Kit này chi phí mỗi lần kiểm tra (có thể thực hiện tại đầm nuôi) chỉ khoảng 40-50 INR (0,82 USD) trong khi phí kiểm tra qua phòng kiểm nghiệm mất khoảng 500 INR/lần. Virut gây bệnh đốm trắng có thể lây lan nhanh chóng và gây tôm chết hàng loạt. Bộ kit này sẽ giúp người nuôi tôm sớm phát hiện dịch bệnh.

Kể từ năm 2006, Khoa nuôi trồng thủy sản của trường cao đẳng thủy sản đã tiến hành đánh giá công nghệ phát hiện virut gây bệnh đốm trắng tại nhiều trại nuôi tôm của Ấn Độ và sau đó phát triển công nghệ với sự trợ giúp từ chính phủ.

Nguồn: Vasep