(VINANET) – Thật dễ dàng gạt bỏ sự quả quyết của chính phủ Ấn Độ rằng nước này sẽ có thể tăng hơn gấp đôi sản lượng trong 5 năm tới. Nhưng điều đó không trả lời câu hỏi họ sẽ đạt được bao nhiêu.

Bộ trưởng than đá Anil Swarup cho biết tại hội nghị Coaltrans trong tuần trước ở New Delhi, Ấn Độ sẽ sản xuất 1,5 tỷ tấn than vào cuối thập kỷ này.

Swarup một quan chức hàng đầu trong ngành than đã trình bày những số liệu này một cách thoải mái, tự tin, trái ngược với quả quyết chính phủ đưa ra trước đó tại các sự kiện Coaltrans.

Ông vẫn có những vấn đề mà không ai tin rằng người khổng lồ dưới sự kiểm soát của nhà nước Coal India sẽ có thể tăng gấp đôi sản lượng lên 1 tỷ tấn một năm trong 5 năm tới.

Có sự tự tin hơn rằng các công ty khai khoáng tư nhân sẽ có thể tăng sản lượng của họ lên 500 triệu tấn, nhưng đi kèm với sự báo trước rằng quá trình khó khăn để chấp thuận khai thác được sắp xếp hợp lý.

Có một thách thức khác là vận chuyển tất cả sản lượng than tăng thêm này, một lĩnh vực mà Ấn Độ luôn dự kiến thất vọng do việc chậm trễ quy hoạch đường sắt và các vấn đề để có được sự chấp thuận từ các cơ quan chính phủ nhà nước và trung ương.

Cuối cùng, là cầu hỏi số tiền đến từ đâu. Sản lượng than gấp đôi và việc đưa ra cơ sở hạ tầng vận tải liên hợp là một bài toán sẽ chiếm hàng chục tỷ đô la.

Những vấn đề này cho thấy quy mô thách thức đang đối mặt với chính phủ mới của Thủ tướng Narendra Modi, chính phủ đã phản ứng bằng cách thay đổi giai điệu của cuộc tranh luận từ tại sao mọi thứ không thực hiện trong quá khứ thành có phải làm gì để điều đó xảy ra.

Coaltrans Ấn Độ là duy nhất trong số các hội nghị than những năm gần đây thực hiện cấp độ tự tin mới này.

Đây là sự kiện đầu tiên có thể được gọi là một tâm trạng quan, trái ngược với những đen tối mà các sự kiện trước đó đã diễn ra do các công ty khai thác than phải vật lộn với việc giá giảm 60% kể từ mức đỉnh điểm của hậu suy thoái vào đầu năm 2011.

Tuy nhiên việc tìm kiếm ai đó thực sự tin rằng Ấn Độ có thể tăng gấp đôi sản lượng trong 5 năm tới gần như là không thể.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters