Đó là các sản phẩm mới dành cho trẻ em dưới sáu tuổi của hãng sữa Mead Johnson gồm Enfamil A + 3   360° Brain Plus, Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên…

Chính thức từ 27-1, các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) không được bán buôn cao hơn mức kê khai tại Bộ Tài chính.

Đây là nội dung công văn vừa được Bộ Tài chính gửi cho doanh nghiệp này.

Còn giá bán lẻ sữa các mặt hàng này không được cao hơn 15% so với giá bán buôn.

Theo đó, mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 8 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) bao gồm:

STT
Tên sản phẩm sữa
Trọng lượng
Đơn vị tính
Giá bán buôn tối đa
(gồm VAT). 
Mức giá kê khai
(gồm VAT).  
 
 
 
 
Đồng
Đồng
1

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

400g
Lon
194.238
194.238
2

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

650g
Hộp
261.415
261.415
3

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

900g
Lon
394.086
394.086
4

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

1800g
Lon
699.435
699.435
5

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

400g
Lon
173.074
173.074
6

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

650g
Hộp
233.882
233.882
7

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

900g
Lon
350.922
350.922
8

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

1800g
Lon
639.826
639.826
Nguồn: tuoitre.vn