(VINANET) - Argentina dự kiến vụ thu hoạch lúa mì niên vụ 2014/15 sẽ đạt 13,9 triệu tấn, Bộ nông nghiệp cho biết trong báo cáo sản lượng cây trồng hàng tháng, nâng ước tính so với 13,2 triệu tấn trước đó.

Vụ thu hoạch lúa mì Argentina đã hoàn thành, nhưng quy mô cây trồng chính thức chưa được công bố.

Bộ đã thay đổi ước tính diện tích cây trồng ngô niên vụ 2014/15, lên 5,4 triệu ha so với 5,5 triệu ha. Bộ cũng cho biết, diện tích đậu tương niên vụ này sẽ đạt 20 triệu ha so với 20,2 triệu ha trước đó.

Bộ nông nghiệp Mỹ dự kiến, vụ thu hoạch Argentina niên vụ 2014/15 với đậu tương sẽ đạt 55 triệu tấn, ngô đạt 22 triệu tấn và 12 triệu tấn lúa mì.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters