Hơn 400 tấn cá ngừ vây xanh phương nam đã được đánh bắt trong ngày khai thác đầu tiên của Australia trong năm nay, đây là lần đầu tiên sản lượng khai thác đạt mức này trong vòng 18 năm qua.

Phần lớn cá ngừ được đánh bắt trong vòng 100 km ngoài cảng Lincoln, điều này có nghĩa chúng sẽ cập cảng trong tuần này

Hiệp hội cá ngừ vây xanh phương nam Australia cho biết nguồn lợi cá ngừ phục hồi đã cho phép tăng sản lượng khai thác tại nhiều khu vực.

Việc có thể đánh bắt cá ngừ ở khu vực phía đông rất có lợi cho ngành công nghiệp của nước này, vì nó có nghĩa là khoảng cách đưa cá ngừ về cảng ngắn hơn và mục tiêu đưa cá ngừ với chất lượng tốt nhất vào nuôi vỗ cũng dễ hơn.

Ngành công nghiệp vẫn duy trì thế mạnh của mình trong suốt thời gian thị trường XK khó khăn.