Kể từ ngày 05/6/2014, Carbon monoxide (CO) sẽ bị cấm sử dụng trong chế biến thủy sản với mục đích làm thay đổi hoặc giữ màu sắc của cơ thịt thủy sản. Đây là quy định mới về các chất hỗ trợ chế biến được Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia – New Zealand (FSANZ) đã đưa ra vào tháng 11/2013. Quy định này không áp dụng đối với CO tự nhiên có sẵn trong thủy sản hoặc trong quá trình xông khói đối với sản phẩm thủy sản.
Chi tiết về quy định được nêu trong mục 3A, Tiêu chuẩn 1.3.3 của FSANZ tại website http://www.comlaw.gov.au/Series/F2008B00616.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) đã có công văn yêu cầu các cơ sở chế biến thủy sản XK vào Australia và New Zeland cập nhật quy định để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu mới của 2 thị trường này. NAFIQUAD cũng yêu cầu các trung tâm chất lượng NLTS vùng cập nhật quy định để kiểm tra, chứng nhận các lô hàng thủy sản XK vào Australia và New Zealand nếu có yêu cầu của cơ sở và DN.
Xem nội dung chi tiết công văn tại đây
Nguồn: Vasep