Chính quyền Bang Telangana có kế hoạch tham vọng đạt 200 triệu rupi giá trị sản xuất thủy sản cho tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy sản Pocharam Srinivasa Reddy cho biết sẽ phục hồi tất cả các bể nuôi để sản xuất giống thủy sản. Chính quyền bang đã quyết định nuôi 2 triệu con giống.

“Tiêu thụ thủy sản ở Telanaga đạt khoảng 250 triệu đến 300 triệu rupi/năm. Trong đó 15% thủy sản được sản xuất tại Telanggna và 85% còn lại được nhập khẩu từ các bang khác.

Khi các bể nuôi bị phá hủy tại Telangana, ngư dân trong vùng không thể có công ăn việc làm và phải đến các khu vực khác để sinh kế. “Chúng tôi tận dụng 45.000 bể được phục hồi ở Mission Kakatiya và cải thiện nuôi thủy sản”, bộ trưởng cho biết.

Giống thủy sản có thể được cung cấp cho ngư dân với khoản trợ cấp 50%. Hội đồng phát triển thủy sản quốc gia (NFDB) cũng sẽ hỗ trợ các cửa hàng bán thủy sản.

Nguồn: vietfish.org