Do tăng trưởng kinh tế chậm lại ở cả Trung Quốc và các nước trên thế giới trong năm 2012/13, các nhà sản xuất và nhà bán lẻ da giày chịu áp lực nghiêm trọng trong bối cảnh suy thoái trong ngành công nghiệp.

Sản lượng và tiêu thụ

Suy thoái kinh tế làm nản lòng người tiêu dùng Trung Quốc, giảm sức mua những mặt hàng không thiết yếu như da giày. Như vậy, những yếu tố bất lợi, bao gồm giá nguyên liệu tăng cao, tỉ giá hối đoái tăng và chi phí lao động gia tăng đã làm thắt chặt môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp. Trong năm 2012/13, cả sản lượng và tiêu thụ của ngành công nghiệp da giày Trung Quốc đã chứng kiến một sự suy giảm, với tốc độ tăng trưởng sản lượng giảm 5,29% và 7,45%, theo thứ tự lần lượt, trong khi đó tốc độ tăng trưởng tiêu thụ giảm 9,22% và 8,42%, dưới mức năm 2010, mặc dù đã vượt mức năm 2011. Như vậy, đến nay sự tự tin của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp về cơ bản chưa thay đổi tốt hơn. Vì điều này, dự kiến tốc độ tăng trưởng cả sản lượng và tiêu thụ trong ngành công nghiệp da giày Trung Quốc sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ giai đoạn năm 2014-2015.

Xuất khẩu

Cuộc điều tra chống bán phá giá được đưa ra bởi nhiều quốc gia sản xuất da giày tại Trung Quốc là rất thường xuyên trong một thời gian dài, điều này buộc ngành công nghiệp Trung Quốc chịu mức thuế nhập khẩu cao và thuế chống bán phá giá. Trong tháng 11/2012, Aokang Shoes Chiết Giang đã thắng kiện trong vụ kiện chống bán phá giá, điều này đã cổ vũ lòng tin xuất khẩu của các nhà sản xuất da giày Trung Quốc ra thị trường nước ngoài. Theo ước tính, xuất khẩu da giày sản xuất tại Trung Quốc sẽ tăng nhẹ trong 2 năm tới.

Cụm công nghiệp

Sản xuất da giày tại Trung Quốc vẫn tập trung ở các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Quảng Đông, 3 tỉnh này chiếm 69,62% trong tổng sản lượng da giày sản xuất tại Trung Quốc trong năm 2013. Do kết quả, tiền lương gia tăng và nguồn lao động suy giảm, các doanh nghiệp da giày tại 3 tỉnh này đã phải chịu áp lực hoạt động cao hơn. Trong khi đó, một số nhà sản xuất da giày đang chuyển cơ sở sản xuất của họ sang Tây và trung Trung Quốc, ở đó nguồn lao động dồi dào và mức lương thấp hơn. Dự kiến, sản lượng da giày của 3 tỉnh này sẽ suy giảm, và sản lượng da giày tại tỉnh Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ gia tăng mạnh.

Nguồn: Lefaso