Theo Enfen- ủy ban quốc gia của Peru theo dõi hiện tượng El Nino thì biển ngoài khơi Peru đang có điều kiện tốt để cho quá trình phục hồi sinh khối cá cơm.

Loài cá cơm đang mở rộng phạm vi phát triển trong vùng biển Peru, mặc dù phần lớn cá trong vùng biển là cá chưa trưởng thành.

Báo cáo mới nhất của Viện Hải dương học Peru (Imarpe) tiếp tục khuyến cáo tạm ngừng việc đánh bắt cá cơm trong vụ 2 năm 2015, do trữ lượng cá cơm giảm vào cuối tháng 11/2014, mật độ cá khu vực phía Bắc ở mức rất thấp, mà đây lại là khu vực đánh bắt chính cho loài cá cơm.

Mật độ thấp liên quan đến số lượng cá chưa trưởng thành cao. Số lượng cá thể ở mức 84% mức bình thường và khối lượng ở mức 94% so với mức bình thường. Vụ cá cơm thứ 2 thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau.

Trữ lượng cá cơm sẽ phục hồi trước tháng 4 - tháng 5, tức là trước vụ cá cơm đầu tiên trong năm, do đó, sẽ có đủ khối lượng cá để đánh bắt.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đến tháng 10 thì trữ lượng cá cơm sẽ được phục hồi. Cuối tháng 1- đầu tháng 2, sóng Kelvin đến bờ biển Peru, nhưng chưa chắc sẽ có tác động lên điều kiện nước biển, do biển có ít sóng.

Khi có sóng Kelvin thì cá cơm di cư đến vùng nước sâu, lạnh hơn. Và do đó, cá ra khỏi phạm vi các đội thuyền được phép đến.

Trung tâm dự báo khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại Dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết: Nếu hiện tượng El Nino xuất hiện, sẽ xảy ra ở Bắc bán cầu. Sẽ có hiện tượng El Nino trong 2 tháng tới, nhưng điều này chỉ được chắc chắn 50-60%.