Theo Sở NN-PTNT, năm 2014 tỉnh Bình Định đã đưa vào sử dụng 2.340 mặt nước nuôi tôm và 2.500 mặt nước để nuôi cá nước ngọt. Đáng chú ý là diện tích tôm nuôi bị nhiễm bệnh năm 2014 giảm mạnh, cả hai vụ thả nuôi nhưng chỉ có 27,2 ha tôm bị nhiễm dịch bệnh, giảm 2,6% so với năm trước.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đầu tư nâng cao năng lực tàu thuyền, mua ngư lưới cụ và trang bị hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cá để đẩy mạnh đánh bắt thủy sản ở những vùng biển xa.

Nhờ đó, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong năm 2014 đạt 199.662 tấn, tăng 6,4% so với năm trước, trong đó sản lượng khai thác thủy sản đạt 190.600 tấn, tăng 6,4%.
Nguồn: nongnghiep.vn