Ngày 14/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 6239/BTC-QLG, công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2014.

Thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, căn cứ báo cáo về kết quả điều tra giá thành lúa Hè Thu 2013 của Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (do Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện), căn cứ vào phương pháp tính giá thành sản xuất lúa kế hoạch tại Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm, Bộ Tài chính đã xác định giá thành sản xuất lúa kế hoạch và mua thóc định hướng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vụ Hè Thu năm 2014.

Mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2014 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được xác định khoảng từ 3.742 - 4.908 đồng/kg; còn mức giá thành bình quân sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2014 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 4.370 đồng/kg.

Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu 2014 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014.

Nguồn: Lao động