Bộ Xây dựng cho rằng nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-63 triệu tấn, tăng 1,5-3% so với năm 2013, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo cho biết, do khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tháng 1/2014 giảm mạnh, ước chỉ đạt 2,93 triệu tấn (trong khi trung bình năm 2013, tiêu thụ nội địa đạt hơn 3,8 triệu tấn/tháng).

Tuy nhiên, căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng cho rằng nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-63 triệu tấn, tăng 1,5-3% so với năm 2013, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5-14,0 triệu tấn.

Được biết, tháng 1/2014, giá trị sản xuất kinh doanh ngành xây dựng đạt 10.454,5 tỷ đồng, chỉ bằng 90,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Giao thông vận tải