(VINANET) – Cơ qua Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết họ sẽ mua 3,2 triệu tấn gạo của dân trong năm tới, tương tự mục tiêu của năm nay, để duy trì mức dự trữ.

Theo giám đốc Bulog, Soetarto Alimoeso, Đây là một phần trong kế hoạch nhằm đạt lượng dự trữ gạo tính đến cuối 2015 ở mức 2 triệu tấn.

Tính đến tháng 11 này, Bulog mới mua được gần 2,4 triệu tấn gạo của dân.Mục tiêu năm nay là mua 3,2 triệu tấn. Lượng mua ít hơn dự kiến là do sản lượng năm 2014 giảm.

Để bù vào chỗ thiếu hụt này, Bulog đã nhập khẩu 425.000 tấn gạo từ Thái Lan và Việt Nam.

Dự trữ gạo của Indonesia hiện ở mức 1,6 triệu tấn, trong đó 310.000 tấn trong kho chính phủ và 1,91 triệu tấn dự trữ liên kết, đủ cung cấp trong 7 tháng với điều kiện bình thường.

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters